Logo Ty i Teraz małe
a-szostek-zdjecie-2

Ks. prof. dr hab.
Andrzej Szostek

Urodzony 9 XI 1945 roku w Grudziądzu, zatrudniony w latach: 1971-2020 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie pracuje na część etatu na UMCS oraz UW. Członek Zgromadzenia Księży Marianów, święcenia kapłańskie otrzymał w 1974 roku. W latach 1992-1998 prorektor, a w latach 1998-2004 rektor KUL. Autor m.in.: „Der Streit um den Menschen” (wraz z K. Wojtyłą i T. Styczniem, Kevelaer 1979), „Normy i wyjątki” (Lublin 1980), „Natura – rozum – wolność” (Rzym 1990), „Wokół godności, prawdy i miłości” (Lublin 1998), „Pogadanki z etyki” (Częstochowa 2008), „Śladami myśli świętego. Osoba ludzka pasją Jana Pawła II” (Lublin 2014), „Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie” (wraz z I. Dudkiewiczem, Warszawa 2018) oraz ponad dwustu artykułów. Do jego głównych kierunków zainteresowań należą: podstawy etyki normatywnej, personalizm etyczny, problematyka sumienia, etyka życia, miłości i zaangażowania społecznego, etyka w nauce oraz myśl antropologiczno-etyczna Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Obecnie członek m.in.: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Rady Naukowej Fundacji Rektorów Polskich, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (wiceprzewodniczący), Zarządu Fundacji Instytutu Artes Liberales. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

“Zaczynanie od siebie, od pytania o własne szczęście, to bardzo ryzykowna droga”.

Logo Ty i Teraz duże