Logo Ty i Teraz małe
m_debicka_zdjecie_2

Monika Dębicka

Trener biznesu, mentorka, coach, doradca do spraw rozwoju osobistego w szwajcarskiej firmie TLEX Institute – www.tlexinstitute.com. Specjalizuje się w programach doskonalenia komunikacji międzyludzkiej, tworzeniu harmonijnych relacji osobistych i zawodowych. Od piętnastu lat prowadzi programy z zakresu nowoczesnego przywództwa i komunikacji w korporacjach oraz agencjach rządowych. Wspiera etyczne rozwiązania w biznesie, działa w World Forum for Ethics in Business. Specjalizuje się w programach wspierających rozwój potencjału kobiet w biznesie i polityce. Współpracuje z fundacją Vital Voices.

“Świadomość własnych lęków otwiera nas na odwagę”.

Logo Ty i Teraz duże