Logo Ty i Teraz małe

Sesje Radykalnego Wybaczania

Czym są sesje radykalnego wybaczania. To nie terapia, to próba spojrzenia na siebie z nowej perspektywy. To odkrycie swoich przekonań, które wpływają na nasze relacje i wybory. To próba pogodzenia się z własnym losem.

Ponieważ zmiany wymagają czasu i przestrzenie to na start proponuje pakiet 4 spotkań.

sesje-radykalnego-wybaczania

Aby zmienić, trzeba zmieniać

Logo Ty i Teraz duże